Ako’y Isang Pinoy (Song)

ORIGINAL TAGALOG LYRICS

Ako’y isang Pinoy, sa puso’t diwa,
Pinoy na isinilang sa ating bansa.
Ako’y hindi sanay sa wikang mga banyaga.
Ako’y Pinoy na mayroong sariling wika.

Wikang pambansa ang gamit kong salita
Bayan kong sinilangan,
hangad kong lagi ang kalayaan

Si Gat Jose Rizal noo’y nagwika
Siya ay nagpangaral sa ating bansa
Ang hindi raw magmahal sa sariling wika
ay higit pa ang amoy sa mabahong isda

Ako’y isang Pinoy, sa puso’t diwa,
Pinoy na isinilang sa ating bansa.
Ako’y hindi sanay sa wikang mga banyaga.
Ako’y Pinoy na mayroong sariling wika.

Wikang pambansa ang gamit kong salita
Bayan kong sinilangan,
hangad kong lagi ang kalayaan

FREE ENGLISH TRANSLATION

I’m a Filipino, in heart and spirit,
A Filipino born in our country.
I’m not used to foreign languages
I’m a Filipino with my own language.

I use in speech the national language.
Country I was born in,
I wish always for it to be free.

Dr. Jose Rizal once spoke
He lectured our country
Whoever doesn’t love his own language
is worse than foul-smelling fish.

I’m a Filipino, in heart and spirit,
A Filipino born in our country.
I’m not used to foreign languages
I’m a Filipino with my own language.

I use in speech the national language.
Country I was born in,
I wish always for it to be free.