AHAS

serpiyente; isang uri ng hayop na may makaliskis at mahabang katawan, gumagapang sapagkat walang paa, at my sanga-sangang dila

ahas
snake

Ahas ka!
You’re a snake.

ahas sa damo
snake in the grass
(a treacherous person)

ahas na ulupong
cobra snake
= dangerous

Ang sawa ay isang malaking ahas.
A python is a large snake.

inahas
to be infested with snakes
= to be attacked by a snake

Inahas niya ang asawa ko.
She stole my husband.

Wala akong balak na ahasin ang nobyo mo.
I have no plans of stealing your boyfriend.

May mga ahas na makamandag at mayroon namang hindi.
There are snakes that are venomous and there are those that are not.