AGOSTO

Agosto
August

Buwan ng Wikang Pambansa sa Pilipinas
National Language Month in the Philippines

Magkita tayo sa Agosto.
Let’s see each other in August.

Kailan sa Agosto?
When in August?

sa unang araw ng Agosto
on the first day of August

sa huling araw ng Agosto
on the last day of August

sa huling linggo ng Agosto
on the last week of August

sa susunod na Agosto
next August

Ipinanganak si Barack Obama noong ika-apat ng Agosto, 1961.
Barack Obama was born on the fourth of August, 1961.

Ang buong buwan ng Agosto ay Buwan ng Wikang Pambansa sa Pilipinas.
The entire month of August is National Language Month in the Philippines.

Buwan ng Agosto ang kaarawan ni Tom Brady, ‘yung manlalaro ng putbol.

The football player Tom Brady’s birthday is in the month of August.

Sa Agosto din ang kaarawan ng basketbolistang si Kobe Bryant.
The basketball player Kobe Bryant’s birthday is also in August.

Ipinanganak si Martha Stewart noong ikatlo ng Agosto, taong 1941.
Martha Stewart was born on the third of August in the year 1941.