ABANG

tambang, abat, harang, bakay, paghihintay

abang
to wait and watch,
to wait in anticipation

Abangan ang susunod na kabanata.
Watch out for the next chapter.
(in a serialized story)

Inabangan nila ako sa kanto.
They stood waiting for me at the corner.
(so they could beat me up)

Inaabangan ko ang susunod na labas ng pelikula.
I am watching out for the next movie release.

Anong inaabangan mong palabas sa TV?
What TV shows do you watch out for?
= What TV shows are you waiting for?

Inaabangan ko ang paglabas ng tsismis.
I’m waiting for the release of gossip.