Abakada Song by Florante

The folk singer Florante made famous an Abakada song that has served as a useful mnemonic for Filipino children and students learning the Tagalog alphabet. Here are the lyrics and a recording.

A-Ba-Ka-Da, E-Ga-Ha-I-La, Ma-Na-Nga-O-Pa, Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya

ORIGINAL TAGALOG SONG LYRICS

A-Ba-Ka-Da
E-Ga-Ha-I-La
Ma-Na-Nga-O-Pa
Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya

A – Ang mag-aral ay gintong tunay
Ba – Bagay na dapat pagsikapan
Ka – Karunungan ay kailangan lang
Da – Dunong ay gamot sa kamangmangan
E – Ewan ang sagot kapag hindi alam
Ga – Gaga’t gago ay yaong mga hangal
Ha – Hahayaan bang ika’y magkagayon
I – Iwasan mo habang may pagkakataon
La – Labis-labis ang mapapala
Ma – Magsikhay ka lang sa pag-aaral
Na – Nasa guro ang wastong landas
Nga – Ngayoy sikapin mong ito ang mabagtas
O – Oras na upang ikaw ay magising
Pa – Pansinin mo ang dako na madilim
Ra – Rehas ng mga tanong ay sagutin
Sa – Sabihin mong ikaw ay may alam na rin
Ta – Tatalino ang bawat isa
U – Unawain lang at turuan
Wa – Wiwikain ang Abakada
Ya – Yaman at gabay sa kaunlaran